Push Braces news and media
PUSH
FOR FREEDOM

Zprávy a média

V této části najdete důležité a zajímavé zprávy a tiskové zprávy. Máte nějaké návrhy pro tuto sekci? Neváhejte nás kontaktovat!


> Výsledky studie Push CMC

X 18, 2017
Inovace v oblasti výzkumu a vývoje bandáže vyžaduje dobrou znalost lidské anatomie a biomechaniky. Proto také my pozorně sledujeme vědecký výzkum v této oblasti a v případě potřeby rádi poskytujeme podporu. To nám umožňuje získat nové a zdokonalené poznatky, které mohou v konečném důsledku vést k nových nebo vylepšeným produktům.

Rádi bychom se proto podělili o výsledky studie CMC, provedené v letech 2013 až 2016 univerzitou University Medical Center Groningen (UMCG). Tato studie byla zveřejněna letos v předním lékařském časopisu "The Bone & Joint Journal".

V této studii se výzkumní pracovníci (rehabilitační lékaři) zabývali skutečností, zda existují rozdíly mezi dvěma různými ortézami při léčbě pacientů s primární artrózou CMC I. Toto srovnání bylo provedeno na jedné straně s Push ortho ortéza palce  CMC a na druhé straně s ortézou vyrobenou na zakázku, která znehybňuje jak kloub CMC I, tak MCP I. Studie se zaměřila na výsledky, pokud jde o míru bolesti, funkci ruky, spokojenost pacienta a preferenci pacienta. A jaké byly výsledky? Obě ortézy měly za následek mírnou úlevu od bolesti bez významných rozdílů mezi oběma těmito ortézami. Push CMC vykazoval menší omezení klíčového uchopení, a tudíž lepší funkci ruky, ve srovnání s ortézou vyrobenou na míru. Push CMC rovněž dosáhl větší spokojenosti u pacientů. Většina pacientů by pro budoucí použití upřednostňovala Push CMC.  

Zdroj: Van der Vegt AE et al, Bone Joint J;2017;99-B:237-244