Push Braces injury topics
PUSH
FOR FREEDOM

Vliv použití patelární pásky a sportovní pásky na bolest v případě patelární tendinopatie

Astrid de Vries, Inge van den Akker-Scheek, Ron Diercks, Henk van der Worp, Johannes Zwerver
Centrum sportovní medicíny, Univerzitní zdravotní centrum Groningen, Univerzita v Groningenu, Nizozemsko

> Závěr


U sportovců s patelární tendinopatií má použití patelární pásky nebo sportovní pásky za následek významně a klinicky relevantně nižší hodnoty bolesti dle vizuální analogové stupnice (VAS) v průběhu funkčních zkoušek s vysokým zatížením patelární šlachy.

> Úvod


Mnoho sportovců s patelární tendinopatií (PT) používá patelární pásku nebo sportovní pásku při sportu s cílem snížit pocit bolesti. Podle našich informací není momentálně k dispozici žádný vědecký důkaz o tom, že nadměrné běžné používání těchto ortéz způsobuje zranění.

> Cíl


Cílem této studie bylo zjistit vliv používání patelární pásky nebo sportovní pásky na bolest v případě sportovců s PT. Sekundárním cílem bylo zjistit, zda specifické charakteristicky pacientů souvisí s účinnosti ortéz.

> Metody

  • Náhodně kontrolovaný průřezový experiment se 4 statusy: patelární páska, sportovní páska, placebo, kontrolní údaj (obrázek 1)
  • Sportovci se symptomatickou PT
  • 3 funkční testy: dřep na jedné noze (1x a 10x), skok s protipohybem, trojskok
  • Hlavní výstup: Hodnota bolesti na vizuální analogové stupnici (VAS)
  • Smíšený výpočtový model (primární cíl) a lineární regresní analýza (sekundární cíl)

> Výsledky


Do analýzy bylo zahrnuto 97 sportovců: 61 % mužů, ve věku 27,0 let (SD 8,1), VISA-P 58,5 (SD 12,7).

Největší vliv patelární pásky a sportovní pásky na bolest během 10x dřepů na jedné noze (14 a 13 mm redukce versus kontrolní údaj (p<0,05) a 7 a 6 mm versus placebo (p=0,33 a p=0,32) (obrázek 2).

Bylo zjištěné snížení hodnoty o 11,5 mm (p=0,06) pro status s patelární páskou ve srovnání s kontrolním statusem během skoku na jedné noze s protipohybem.

Ženy mají větší prospěch ze sportovní pásky ve srovnání s muži. Nebyly zjištěny další prediktory účinnosti.

> Diskurs


Výsledkem použití patelární pásky nebo sportovní pásky jsou význačně a klinicky relevantně (>12mm) nižší hodnoty bolesti dle VAS během funkčních testů s vysokou zátěží patelární šlachy, jako například při dřepu na jedné noze. Část účinku může být placebo efekt. Zdá se, že ženy mají větší prospěch z použití sportovní pásky než muži. Ke zjištění, zda tyto účinky lze rovněž pozorovat při specificky sportovních situacích, je nutný další výzkum.

Reference: de Vries AJ, van den Akker-Scheek I, Diercks RL, Zwerver J, van der Worp H. Effect of patellar strap and sports tape on jumper's knee symptoms: protocol of a randomised controlled trial. J Physiother. prosinec 2013; 59(4):270.

Obrázek 1

Obrázek 1: čtyři statusy testované ve studii: a) kontrolní status, b) status s patelární páskou, c) status se sportovní páskou a d) placebo status

Obrázek 2

Obrázek 2: Hodnoty VAS pro všechny čtyři statusy během 10x dřepů na jedné noze (bílé sloupce) a skok na jedné noze s protipohybem (černé sloupce)

> Download PDF


Effect of the use of patellar strap and sports tape on pain in patellar tendinopathy (English only)

Univerzitní zdravotní centrum Groningen
Centrum pro sportovní medicínu
PO Box 30.001, 9700 RB, Groningen, Nizozemsko
Tel: +31 (0)50 361 33 66 Fax: +31 (0)50 361 77 17
E-mail: a.j.de.vries02@umcg.nl

 
logo_umcg

Tento výzkum byl podpořen z grantu:

logo_zonmw

Patelární pásky a sportovní pásky byly sponzorovány:

logo_push_bsn