Ortézy Push - Společnosti - Profil společnosti Nea
PUSH
FOR FREEDOM

Profil společnosti Nea

> Zahájení v 80. letech


Začátek 80. let. V akademickém nemocnice v Maastrichtu se zabývali dva specialisté (Dr. Cees Rein van den Hoogenband a Prof. Dr. Co Greep) funkčním léčením poranění kloubů. Společně hledali odvozenou metodu úspěšné Coumansovy tejpovací bandáže pro funkční léčení poranění kloubů. Oba jsou přesvědčeni, že by se měla nalézt jednodušší a uživatelsky přívětivější alternativa pro pacienta. Jak? Vytvořením kombinace tkaniny, elastických pásků a výztužných prvků. Tímto způsobem vznikla v roce 1986 společnost Nea International bv.

> Nekonvenční a hodnotná firma


Nyní, o 32 let později, se Nea stala stoprocentní dceřinou společností firmy Ofa Bamberg GmbH a charakterizujeme se jako rychle se rozvíjející společnost, která působí v oblasti ortopedických ortéz pod značkami Push Braces a Push Sports. Silná ve vytváření nekonvenčních řešení pro ochranu a podporu zdraví lidského těla a umožnění pohodlného pohybu. Hodnotná pro naše akcionáře tím, že propagujeme a poskytujeme efektivní, uživatelsky přívětivé, odolné a lákavé produkty. Naše produkty jsou zastoupeny a propagovány prostřednictvím sítě distributorů v přibližně 30 zemích po celém světě.

> Neustálé inovace


Jak vytváříme netradiční řešení a hodnoty? Náš interní vývojový tým, který se skládá z odborníků na pohybový aparát, technologů a průmyslových designérů, neustále usiluje o inovaci produktů a zlepšování kvality a výkonu našich výrobků. Tento interní tým v kombinaci s externími znalci přináší dohromady mix specialistů, kteří neustále vyhledávají nové příležitosti a inovace v oblasti ortopedických ortéz. Naše síť externích znalců se skládá z vědců, odborníků a techniků z oblasti ortopedické chirurgie, sportovní medicíny a fyzioterapie. Tato síť znalců funguje jako poradní sbor a přináší nové iniciativy a podporu během vývojového procesu.

> Normy kvality


Základem kvalitních produktů a služeb je náležité vedení podniku. Naše vedení podniku je podrobně popsáno v systému řízení jakosti, který je certifikován v souladu s ISO 13485 a ISO 9001. Na základě těchto certifikátů zaručujeme na jedné straně vývoj a výrobu bezpečných a účinných ortopedických ortéz a na druhé straně schopnost dosáhnout nejvyšší možné kvality produktu. Od roku 1997 Nea rovněž splňuje podmínky pro užívání (evropské) značky CE. Naše úsilí o inovace a zdravou strukturu výzkumu a vývoje v kombinaci s certifikací ISO 13485 a ISO 9001 zaručují, že jsou naše produkty spolehlivé, založené na nejnovějším know-how a poznatcích ve světě ortopedie.