Push Braces injury topics
PUSH
FOR FREEDOM

Nový výzkum: Ortéza versus tejp

> Snadno použitelná kotníková ortéza stejně účinná jako kotníkový tejp


Zdravotnické příručky pro praktické lékaře uvádějí, že zranění kotníkových vazů je třeba ošetřovat po dobu šesti týdnů tejpem. Nový výzkum však ukazuje, že kotníková ortéza je právě tak účinná jako tejp.

Profesor sportovního lékařství na univerzitním lékařském centru Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Frank Backx, porovnal ve vědeckém výzkumném projektu účinek kotníkové ortézy a kotníkového tejpu. Důvodem k tomuto výzkumu byly otázky kladené atlety i lékaři specializujícími se na sportovní medicínu. Zajímalo je, zda v případech akutních poranění kotníkových vazů pomáhá ortéza stejně jako tejp. Po nějakou dobu již nepoužívali kotníkové ortézy toliko k prevenci, jak předepisují zdravotnické příručky. Backx dospěl k závěru, že obě metody jsou stejně účinné, pokud se posuzují reziduální potíže nebo opakované výskyty poškození vazů stejného kotníku. U obou způsobů léčby se u jedné čtvrtiny případů vyskytly po letech reziduální potíže. U 15 % pacientů se zranění opakovalo. Profesor sportovní medicíny Backx vidí rozdíl ve snadnosti používání: Například ortézu lze sejmout před koupáním nebo sprchováním, zatímco tejp nikoliv. Pacient není závislý na fyzioterapeutovi, který tejp aplikuje. Ortéza však obecně není hrazena ze zdravotního pojištění, zatímco tejp ano. Pracuje se na návrhu nových pokynů.

> 600 000 úrazů


V Nizozemsku dojde ročně přibližně k 3,5 milionu sportovních úrazů. Každým rokem se praktičtí lékaři setkají s přibližně 600 000 úrazy kotníku. Je to polovina celkového ročního počtu podvrtnutí kotníku v Nizozemsku, která bývají lehká až vážná. „Kotník je z anatomického hlediska zranitelný kloub“, říká Backx. „Svaly kolem kotníku odvádějí těžkou práci, ale jejich zatěžování se za poslední roky snížilo. Děti si už tolik nechodí hrát ven, a proto mají slabší motorické dovednosti. A pokud se přece jen zapojí do nějakých sportovních aktivit, obvykle to není ve vhodné obuvi. Tím se oslabují kotníkové svaly a dochází k většímu počtu podvrtnutí. Ortéza není univerzálním nápravným prostředkem, ale napomáhá správnému pohybu. I přesto musíte svaly trénovat. Je však nesprávné se domnívat, že používání kotníkových ortéz vede k oslabování kotníkových svalů.“