Push Braces - Injuries - Ankle Injury

Kotnik

Hlezenní kloub je místo styku tří kostí: holenní (tibia), lýtkové (fibula) a hlezenní (talus) kosti. Kotník, který je rovněž znám pod názvem talokrurální kloub, je kloub zajišťující plynulý a hladký pohyb chodidla nahoru a dolů. Okolo hlezenního kloubu se nachází složitý systém vazů a šlach.

Spodní hlezenní kloub se nachází mezi hlezenní a patní kostí (patou). Tento kloub zajišťuje plynulý stranový pohyb. V tomto kloubu dochází k takzvanému inverznímu pohybu a jedná se o místo, kde může extrémní inverze způsobit vymknutí kotníku.

Toto komplexní seskupení kostí, kloubů a vazů je velmi pohyblivé a odolné, ale je rovněž velmi zranitelné, zejména na vnější straně.

Anatomie kotníku
Obrázek 1: Anatomie kotníku