Push Braces - Injuries - Wrist and Thumb Injury

Zápěstí a palec

Zápěstí

Zápěstí je vícedílný kloub, který se skládá z několika kostí, šlach, vazů a svalů umožňujících stabilizaci zápěstí při přenosu síly na ruku, ale rovněž umožňuje široké spektrum pohybů v mnoha směrech.

V předloktí se nacházejí dvě dlouhé rovnoběžné kosti (vřetenní a loketní), které vedou od loktu k zápěstí. Delší z těchto kostí, vřetenní (radius), je na stejné straně jak palec, zatímco menší kost, loketní (ulna), je umístěna na straně malíčku. Zápěstí je tvořeno souborem osmi malých kostí (karpální kosti).

Palec a dlaň

Na dlani se nachází pět prstů, mezi nimiž hraje důležitou roli palec. Na vnější straně dlaně se nachází velké svaly a uvnitř malé svaly, které spolu s kostmi, nervy, vazy a šlachami umožňují široké spektrum pohybů, ale rovněž zajišťují stabilitu pro přenos síly do prstů a palce.

Kořenový kloub palce (kloub CMC) je sedlový kloub, který umožňuje více směrů pohybu než prsty. Nejdůležitější funkcí palce je působení jako protiklad prstů, což umožňuje manipulovat s předměty v prostředí. Kořenový kloub palce se nachází mezi první metakarpální kostí a jednou z malých kostí v zápěstí (mnohohranná větší kost, trapezium).

Wrist and Thumb Anatomy
Obrázek 1: Anatomie zápěstí/palce