Push Braces injury topics
PUSH
FOR FREEDOM

Osteoartritida prvního karpometakarpálního kloubu CMC-1 - N. Koekebakker, certifikovaná terapeutka ruky

Osteoartritida kloubu CMC-1 je běžné onemocnění karpometakarpálního kloubu palce, které se také označuje jako degenerativní onemocnění kloubu.

Karpometakarpální kloub palce sestává z první záprstní kosti (os metacarpale) a karpální kosti (os trapezium). Společně tvoří sedlový kloub, dvě roviny, které k sobě přesně nedoléhají. Jedná se fakticky o inkongruentní kloub. Jestliže dojde k ochabnutí vazu tohoto kloubu, kloub se může stát nestabilním.
Inkongruence a nestabilita jsou příčinou zvýšeného napětí na kloubu. Takové chronické napětí na kloubu může mít nepříznivý vliv na degenerativní proces.
Dochází k opotřebování povrchu chrupavky, která kryje oba konce kostí tvořících kloub. Kvalita chrupavky se zhoršuje a může dojí až k úplnému vymizení chrupavky. Pohyby v kloubu způsobují bolest, protože se navzájem dotýkají konce kostí. Kloub může také zatvrdnout a může dojít k distorzím kloubu ve formě kostních výrůstků, tzv. osteofytů. Tento proces opotřebení je nevratný.
Tento typ opotřebení je často příčinou vybočení palce. Karpometakarpální kloub palce se posune a vytvoří zřetelnou bouli; palec se dostane do stejného směru s ukazovákem a přetěžuje se. Tento jev se nazývá cik-cak deformita.

> Potíže


Mezi primární potíže patří bolest v bříšku palce. Bolest se zpočátku objevuje při pohybech namáhajících palec, jako jsou každodenní stisky nebo rotační pohyby. Může k nim patřit ždímání utěrky, otvírání víček lahví, otvírání vakuovaných obalů, otáčení klíčem, používání zdrhovadla nebo zapínání knoflíků, držení knihy, psaní atd.
V pozdější fázi může být bolest trvalejší a často se projeví v noci. Kořen palce může být oteklý a v kloubu může během pohybu vznikat pocit křupání/praskání. V této fázi rovněž může dojít ke ztuhlosti kloubu a ztrátě síly v kloubu.

> Příčiny osteoartritidy


Osteoartritida má různé příčiny.
Je obvykle způsobena normálním opotřebením, přirozeným procesem stárnutí. Je běžnější u žen než u mužů a projeví se hlavně po čtyřiceti letech věku. Osteoartritidou tohoto kloubu je postiženo 16-25 % žen po menopauze. Pokud jde o starší věk, bylo zjištěno, že osteoartritidou prvního karpometakarpálního kloubu CMC-1 je postižena 1 ze 4 žen a 1 ze 12 mužů starších 70 let. Při rozvoji osteoartritidy může hrát roli přetěžování způsobené specifickými namáhavými aktivitami nebo nestabilitou kloubu. Jsou-li potíže způsobené předchozím poraněním kloubu, například zlomeninou kosti procházející kloubem, jedná se o posttraumatickou osteoartritidu.

> Léčba


V raných fázích osteoartritidy mohou být ke zmírnění potíží použity nesteroidní protizánětové léky (NSAID), specifické ortézy a cvičení předepsaná odborníkem na terapii ruky.
Podstatou ortézy je, že stabilizuje karpometakarpální kloub a umístí záprstní kost do funkční polohy. Tím se vytvoří takzvaný palcový oblouk???, který snižuje napětí na karpometakarpálním kloubu. Jelikož ostatní klouby palce a prstů zůstávají volné, zaručuje to optimální funkci ruky.
Terapeut se specializací na ruku se zaměří na optimalizaci stability a síly palce trénováním funkčního pohybu palce a doporučí, jak v běžném životě ruku používat.

N. Koekebakker, aktivní členka nizozemské asociace terapeutů ruky, pracující v soukromé klinice pro terapii ruky 4hands v Amsterdamu.