Push Braces injury topics
PUSH
FOR FREEDOM

Podvrtnutí kotníku - prof. dr. F. J. G. Backx, sportovní lékař

Podvrtnutí kotníku je přetažení nebo (částečné) natržení kotníkových vazů. Lidé si téměř vždy podvrtnou kotník směrem ven, takže dochází k poškození vnějších kotníkových vazů. Po podvrtnutí kotníku často dochází k otoku na vnější straně kotníku, po nějaké době se může objevit pohmoždění. Je-li podvrtnutí kotníku vážnější, pohyb a zatěžování kotníkového kloubu může být bolestivé nebo dokonce nemožné.

> Příčiny tohoto poranění kotníku


Podvrtnutí kotníku může mít tyto příčiny: Zakopnutí například na měkkém povrchu (v lese) nebo na okraji vnitřní dráhy; nesprávný odraz nebo dopad například při skoku do dálky nebo přes překážky. U sportovců, kteří dříve utrpěli toto poranění, je zvýšené riziko jeho opakování.

> Jaká je prevence poranění kotníku?


Aby nedošlo k poranění kotníku, doporučuje se dodržovat následující prevenci. Rozcvičení. Vždy začínejte důkladným rozcvičením. Rozhýbejte se pomalou chůzí po dobu nejméně 5 až 10 minut a pak proveďte rozcvičení specifické pro aktivitu, terou se chystáte podniknout. Dobrá struktura tréninku. Ujistěte se, že jste v dobré kondici a ovládáte správnou techniku odrazu a doskoku.

Povrch
Při sportování neztrácejte soustředění. Nenechte se rozptylovat ostatními a dávejte pozor, kam došlapujete, zejména při pohybu na měkkém nebo nerovném povrchu. Při sportování se ujistěte, že k tomu máte zabezpečené podmínky. Příklad: při skoku do dálky zarovnejte jámu po dopadu; při vrhu koulí zkontrolujte, zda přímo za břevnem sektoru nejsou koule, na které byste mohli šlápnout.

Sportovní obuv
Noste pevné, dobře padnoucí sportovní boty. Cvičení na rovnováhu a posilování svalů. Jestliže máte slabé kotníky nebo jste v minulosti utrpěli úraz kotníku, měli byste provádět speciální cviky na posilování svalstva obklopujícího kotníkový kloub. Potom dělejte cviky na udržení rovnováhy - stůjte na jedné noze. Bandážování. Během tréninku a soutěží může být užitečné podpořit kotník bandáží, tejpováním nebo kotníkovou ortézou. Nechejte si poradit odborníkem ohledně nákupu takové kotníkové ortézy nebo aplikace bandáže nebo tejpu.

Zchladnutí
Svůj trénink vždy zakončete fází zchladnutí, aby se odpadní látky ze cvičení řádně odstranily.

> Co lze dělat při poranění kotníku?


Jestliže došlo k podvrtnutí kotníku, důležitou věcí je zabránit zhoršení stavu klidem - nechoďte a nestoupejte si na zraněný kotník, zraněným kotníkem nehýbejte a držte nohu co nejvíce nahoře. Tímto způsobem případné pohmoždění zmírníte. Pokuste se v prvních 2 až 3 dnech po podvrtnutí kotníku zatěžovat zraněný kotník co nejméně. V nutných případech použijte po konzultaci s odborníkem berle.

> Bandážování a chlazení


Je důležité zabránit vytvoření otoku. Toho lze dosáhnout aplikací tlakového obinadla okamžitě po nehodě. Rovněž se doporučuje chlazení, ačkoliv to je v současné době předmětem diskusí. V každém případě chlazení působí dobře proti bolesti. Mezi prostředky pro případy zranění najdete několik produktů, jejichž pomocí můžete poranění chladit. Takže byste měli okamžitě po podvrtnutí aplikovat na kotník tlakový obvaz pomocí pružného obinadla a kotník chladit. Chlazení musí trvat nejméně 15 minut. Chlazení opakujte několikrát za den, kdy vystřídáte 15 minut chlazení s obdobím bez chlazení.

Dále můžete pokračovat tejpováním nebo samolepicí bandáží. Jestliže si podvrtnete kotník opakovaně, doporučuje se používat chránič kotníku nebo ortézu. Kromě toho můžete kotník posilovat speciálními cviky.

Prof. Dr. F. J. G. Backx, člen lékařského výboru KNKV (Royal Netherlands Korfball Federation), sportovní lékař