Push Braces nieuws en media
PUSH
FOR FREEDOM

Nieuws & Media

In dit gedeelte vind je belangrijk en interessant nieuws en media berichten. Heeft u een suggestie voor dit gedeelte? Aarzel niet ons te contacteren!


> Kwaliteit, veiligheid en klanttevredenheid

okt 01, 2015
Als producent van medische hulpmiddelen vinden wij het van groot belang dat onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Dit om de kwaliteit en veiligheid van onze producten voor de gebruikers te kunnen garanderen met tevreden klanten als gevolg. Om onze hoge kwaliteit te kunnen blijven garanderen conformeren wij ons aan de ISO-normen 9001 en 13485 en zijn we voor beide gecertificeerd. Graag vertellen wij u iets meer over deze certificeringen.

ISO 9001
Waarschijnlijk een van de bekendste ISO normen. Hierbij nog even een beknopte omschrijving van ISO 9001. Kort gezegd betekent dit certificaat dat Nea beschikt over een kwaliteitsmanagement systeem, gericht op het beheersen en verbeteren van haar processen. Hierin staat onder meer beschreven hoe we omgaan met kwaliteitscontrole. Steekproefsgewijs wordt alles gecontroleerd wat er binnen komt (grondstoffen en halffabricaten) en alles wat naar buiten gaat (gereed product). Het werken volgens ISO 9001 zorgt ervoor dat Nea haar hoge kwaliteitseisen kan waarborgen. Ook houdt het ISO 9001 certificaat in dat we een verbeteringsgerichte organisatie zijn. Zo stellen wij elk jaar een plan op met verbeterpunten, gebaseerd op veranderende klanteisen en/of wensen.

ISO 13485
Als producent van medische hulpmiddelen vinden wij het essentieel dat onze producten veilig zijn voor en volledig voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten. Om dit te garanderen werken wij volgens de ISO 13485 norm. Deze norm is specifiek gericht op het produceren van medische hulpmiddelen en duidt t.o.v. ISO 9001 op een nog striktere beheersing van de productrisico’s en bedrijfsprocessen.

ISO 14001
Onze producten zijn hulpmiddelen in de medische sector. Vanzelfsprekend vinden wij het dan ook belangrijk om met gezondheid bezig te zijn. Hier hoort aandacht voor het milieu ook bij. Nea werkt dan ook volgens de ISO 14001 norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Kort gezegd betekent dit dat in onze bedrijfsvoering structureel aandacht wordt besteed aan milieu en dat milieubelastende effecten zoveel mogelijk worden beperkt in ons productieproces. De uitgangspunten hierbij zijn: voldoen aan de wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s en streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie. Om hieraan te voldoen conformeert Nea zich aan de ISO 14001 norm en is hiervoor dan ook gecertificeerd.

OHSAS 18001
De OHSAS 18001 norm richt zich op arbeidsomstandigheden en maakt deel uit van het kwaliteitsmanagement systeem. Deze norm geeft een duidelijk kader waarbinnen een organisatie haar arbo management dient in te richten. Nea managet eventuele risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van haar medewerkers door zich volledig aan deze norm te conformeren. De hoge kwaliteit van onze producten en de veiligheid hiervan voor de gebruikers begint namelijk bij het welzijn van onze medewerkers.

Nea wil uitsluitend producten leveren van de beste kwaliteit en met de hoogste veiligheidsgarantie voor de gebruiker. Dit waarborgen we met een gedegen kwaliteitsmanagement systeem gebaseerd op de beschreven normen.
> Nea International bv