Push Braces - Over de onderneming - Research & Development
PUSH
FOR FREEDOM

Research & Development

Nea International is ingesteld op productinnovatie. De totstandkoming van nieuwe producten wordt gewaarborgd door een intern ontwikkelingsteam bestaande uit bewegingswetenschappers, bewegingstechnologen en een industrieel ontwerper. Het externe kennisnetwerk wordt gevormd door een medische stuurgroep dat als adviescollege nieuwe initiatieven aandraagt en ondersteunt. De leden van deze stuurgroep vertegenwoordigen ieder afzonderlijk een kennisinstituut welke kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van (product)onderzoek. De resultaten van deze onderzoeken leiden periodiek tot publicaties.
> Zoeken