Push Braces injury topics
PUSH
FOR FREEDOM

Het effect van een patellabrace en sporttape op pijn bij patellaire tendinopathie.


Astrid de Vries, Inge van den Akker-Scheek, Ron Diercks, Henk van der Worp, Johannes Zwerver
Sportmedisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universiteit van Groningen, Nederland

> Conclusie


Bij sporters met patellaire tendinopathie (PT) resulteert het gebruik van een patellabrace of sporttape in significant en klinisch relevant lagere pijnscores op een VAS-pijnschaal, tijdens tests waarbij de patellapees zwaar wordt belast.

> Inleiding


Veel sporters met patellaire tendinopathie (PT) gebruiken een patellabrace of sporttape tijdens het sporten in een poging om hun pijn te verlichten. Voor zover bekend bestaat er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van sporttape of een patellabrace bij deze veel voorkomende aandoening door overbelasting onderschrijft.

> Doelstelling


De doelstelling van deze studie was het effect van het dragen van een patellabrace of sporttape op pijn bij atleten met PT te onderzoeken. De secundaire doelstelling was te onderzoeken of specifieke kenmerken van de patiënt in relatie staan tot de doeltreffendheid van de braces of tape.

> Methodes

  • Een gerandomiseerd cross-over onderzoek met controlegroep in vier situaties: patellabrace, sporttape, placebo en controle (figuur 1)
  • Sporters met symptomatische PT
  • 3 functionele tests: Single leg decline squat (1x en 10x), sprong met tegenbeweging, drievoudige hinksprong-test
  • Voornaamste resultaten:  VAS-pijnscore
  • Gemengd model-analyse (hoofddoelstelling) en lineaire regressie-analyse (secundaire doelstelling)

> Resultaten


97 sporters werden bij de analyse betrokken; 61 % mannen van 27 jaar (SD 8,1), VISA-P 58,8 (SD 12,7)

Grootste effect van de patellabrace en sporttape op de pijn gedurende het 10 x buigen van de knie op 1 been op een hellend vlak (single leg decline squat, 14 en 13 mm vermindering t.o.v. controlegroep (p < 0,05) en 7 en 6 mm t.o.v. placebo (p= 0,33 en p= 0,32) (figuur 2).

Bij springen met tegenbeweging op 1 been werd in het geval van de patellabrace een vermindering van 11,5 mm (p = 0,06) ten opzichte van de controlegroep vastgesteld.

Vrouwen vinden in vergelijking met mannen meer baat bij een sporttape. Er werden geen andere indicatoren met betrekking tot de doeltreffendheid vastgesteld.

> Discussie


Tijdens functionele tests met zware belasting van de patellapees, zoals kniebuigingen op 1 been op een hellend vlak, resulteert het gebruik van een patellabrace of sporttape in significant en klinisch relevant (> 12 mm) lagere scores op de VAS-pijnschaal. Dit effect kan gedeeltelijk een placebo-effect zijn. Vrouwen lijken meer baat te vinden bij het gebruik van een sporttape dan mannen. Verder onderzoek is nodig om vast te stellen of deze effecten ook in specifieke sportsituaties kunnen worden waargenomen.

Referentie: de Vries AJ, van den Akker-Scheek I, Diercks RL, Zwerver J, van der Worp H. Het effect van patellabraces en sporttape op de symptomen van springersknie: protocol van een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep . J Physiother. 2013 Dec; 59(4):270.

figuur 1

Figuur 1: de vier situaties die in de test werden bestudeerd: a) controlegroep, b) gebruik van een patellabrace, c) gebruik van sporttape en d) inzet van placebo

figuur 2

Figuur 2: De VAS-score in de vier situaties tijdens het 10x buigen van de knie op 1 been op een hellend vlak (witte staven) en tijdens het springen met tegenbeweging op 1 been (zwarte staven).

> Download PDF


Effect of the use of patellar strap and sports tape on pain in patellar tendinopathy (English only)

Universitair Medisch Centrum Groningen
Sportmedisch Centrum
Postbus 30.001, 9700 RB, Groningen, Nederland
Tel: +31 (0)50 361 33 66 Fax: +31 (0)50 361 77 17
E-mail: a.j.de.vries02@umcg.nl

 
logo_umcg

Dit onderzoek werd gesteund in de vorm van een subsidie door:

logo_zonmw

De patellabrace en sporttape werden gesponsord door:

logo_push_bsn
> Nea International bv