Push Braces injury topics
PUSH
FOR FREEDOM

Skokanské koleno neboli patelární tendinopatie - prof. dr. F. J. G. Backx, sportovní lékař

Skokanské koleno je poškození vlivem nadměrné námahy a je lokalizováno na úponu patelární šlachy na spodním okraji čéšky (pately). Patelární šlacha spojuje čéšku (patelu) s holenní kostí (tibia). Tato šlacha je extrémně pevná a umožňuje čtyřhlavému svalu napřimovat nohu. Čtyřhlavý sval aktivně napřimuje koleno při skákání, a tím vymrští člověka ze země do vzduchu, a rovněž funguje při zmírnění jeho dopadu. Není tedy překvapením, že toto zranění z přetížení má vysoký výskyt u sportů s častými výskoky, jako je odbíjená, házená, korfbal, ale často se vyskytuje i u kopané, tenisu, pozemního hokeje a lehké atletiky.

> Etiologie


Nadměrné namáhání patelární šlachy je často způsobeno cviky, jako jsou výskoky a intenzivní posilování dolních končetin, u atletů ve věku 15-35 roků. Zejména dopad na jednu nohu je příčinou extrémního zatížení, které se soustředí na úpon patelární šlachy. Kromě toho se zvýšené riziko skokanského kolene týká také osob, které aktivně namáhají kolenní kloub například při pravidelném sportování, u něhož dochází k častým změnám směru pohybu a ke skákání. Opakovaná námaha se může ve výsledku u šlachy projevit mikrotrhlinami a degenerací kolagenu. Dalšími příčinami zmiňovanými ve vědecké literatuře je zkrácení skupiny čtyřhlavého svalu a nadváha. Rovněž nedostatečná flexibilita svalů zadní strany stehna (hamstringy) a čtyřhlavého svalu a chybné postavení (vbočené koleno nebo ploché nohy) mohou přispívat k nepřiměřenému namáhání patelární šlachy, a tím k rozvoji patelární tendinopatie.

> Symptomy


Atleti s podezřením na skokanské koleno si stěžují na:

 • Bolest a citlivost na dotek přesně v postiženém místě šlachy.
 • Lokální bolest ve spodní a přední části čéšky při tlaku nebo vyšetřování pohmatem.
 • Bolestivost a ztuhlost po námaze.
 • Bolest při kontrakci čtyřhlavého svalu.
 • Nucení k pohybu v situacích s dlouhodobě stejnou statickou polohou (sezení a stání).

> Diagnóza


Návštěva u lékaře nebo fyzioterapeuta může odhalit následující nálezy: Postižená šlacha se může jevit jako tlustší než na druhé straně.

 • Kolem bolestivé oblasti mohou být menší otoky.
 • Někdy dochází k nesprávně funkci m. vastus medialis obliquus.
 • Bolest vyvolaná aktivními zkouškami postižené nohy, jako je provedení dřepu nebo výpadu a zejména během silového napřimování kolene z maximálního ohnutí.

Další vyšetření: ke zjištění degenerace nebo menších lézí patelární šlachy může být užitečná ultrasonografie nebo MRI.

> Závažnost


Bolest během fyzické aktivity a po ní může být klasifikována do 4 stupňů závažnosti, od mírné až po vážnou:

 • Stupeň 1: Bolest pouze po tréninku.
 • Stupeň 2: Bolest před cvičením a po něm, ale sníží se po rozcvičení.
 • Stupeň 3: Bolest během aktivity, která vám brání v tréninku nebo v podávání nejlepších výkonů.
 • Stupeň 4: Bolest při každodenních činnostech, která se může, ale nemusí zhoršovat.

> Léčba


Lze poradit dva způsoby léčení: konzervativní (nechirurgická) léčba a chirurgická léčba.

A - Konzervativní léčba

Je běžně upřednostňována při diagnóze patelární tendinopatie. Musí se dbát na to, aby nedocházelo k přetěžování šlachy. Léčba závisí na rozsahu nebo stupni poranění.

Stupeň 1:

 • Pokračujte v trénování, ale po každém tréninku nebo zápasu aplikujte na postižené místo léčbu ledem nebo chladem. Lokální aplikace ledové masáže (lepší než použití ledových zábalů) v místě bolesti šlachy po dobu 10-15 minut ke zmírnění bolesti a zánětu.
 • Používejte tejpování patelární šlachy (polokruhové) nebo patelární ortézu umístěnou v polovině patelární šlachy.
 • Navštivte sportovního lékaře nebo sportovního fyzioterapeuta, který dokáže aplikovat příčné masážní techniky a poradí s rehabilitací.
 • Obecně se doporučuje program excentrického posilování.

Stupeň 2:

 • Upravte tréninkové aktivity tak, aby se snížilo zatížení šlachy. Přestaňte s aktivitami zahrnujícími skákání a sprintování a nahraďte je plynoulou chůzí nebo plaváním nebo v případě nutnosti běháním ve vodě (aquajogging).Stop jumping or sprinting activities and replace them with steady running or swimming or aquajogging if necessary.
 • Vyhýbejte se opakovaným pohybům s ohýbáním a napřimováním kolena.
 • Navštivte sportovního lékaře nebo sportovního fyzioterapeuta, který dokáže aplikovat příčné masážní techniky a poradí s rehabilitací.

Stupeň 3:

 • Úplně přestaňte s přetěžujícími aktivitami.
 • Nahraďte je plaváním nebo běháním ve vodě (pokud to bolest dovolí).
 • Navštivte sportovního lékaře nebo sportovního fyzioterapeuta, který dokáže aplikovat příčné masážní techniky a poradí s rehabilitací.

Stupeň 4:

 • Dlouhodobě se udržujte v klidu (nejméně 3 měsíce!).
 • Navštivte sportovního lékaře nebo sportovního fyzioterapeuta, který dokáže aplikovat příčné masážní techniky vhodné pro patelární tendinopatii a poradí s rehabilitací.
 • Jestliže se u kolene neprojeví odezva na rehabilitaci, konzultujte s ortopedem možnost chirurgického zákroku.

Nezávisle na stádiu ke možné doporučit:

 • Program posilovaní čtyřhlavého svalu představuje hlavně excentrické posilování. Tyto cviky zahrnují práci svalů spojenou s jejich protahováním, a tak maximalizují zotavení z tendinopatie.
 • Posilovaní skupin svalů nesoucích hmotnost člověka, jako jsou lýtkové svaly, může snížit zátěž na patelární šlachu.
 • Lékař může předepsat protizánětlivé léky, např. Ibuprofen. Neměly by se aplikovat injekce se steroidy.
 • Novým a účinným způsobem léčení může být léčba rázovou vlnou.

B - Chirurgická léčba

Tato léčba se aplikuje jako poslední možnost. V současné době je dosud jen málo přesvědčivých důkazů, které by upřednostňovaly použití chirurgické léčby patelární tendinopatie před konzervativní léčbou. Chirurgický zákrok zahrnuje buď excizi postižené oblasti šlachy, nebo laterální uvolnění, kdy jsou provedeny malé řezy po stranách šlachy, které odstraní tlak ze střední třetiny. Po chirurgickém zákroku je obvykle nutné projít intenzivním rehabilitačním programem. Hojení mohou stimulovat zejména cviky excentrického posilování.

> Bandáže


Bandáž patelární šlachy snižuje namáhání šlachy a jejího úponu vyvíjením tlaku prostřednictvím výztuhy (peloty) na kolenní šlachu a na spodní okraj čéšky. Umístěte patelární pásku na patelární šlachu těsně pod čéšku. Aplikuje se na postižené koleno bez zátěže a mírně ohnuté (20 stupňů).

> Nedorozumění


 • Pokračovat v aktivitách, jako je skákání, i když to bolí. Ne! Neignorujte tento problém, jinak to bude ještě horší.
 • Tejpování a bandáž oslabí aktivní stabilizátory kolena. Ne, jsou to v obou případech užitečné pomůcky při rehabilitaci a také v prevenci opakujících se potíží bez negativních následků na svalový systém.

> Prevence


Prevence tohoto poškození vlivem nadměrné námahy zahrnuje:

 • Posilování natahovačů kyčelních kloubů včetně břišních svalů, svalů zadní strany stehna (hamstringy) a lýtkových svalů;
 • Protahovací cviky čtyřhlavého svalu a svalů zadní strany stehna (hamstringy);
 • Nošení kvalitní sportovní i každodenní obuvi s individuální podporou klenby;
 • Odstranění nadváhy.

> Závěry


 • Skokanské koleno je zapříčiněno vícenásobným opakováním vysoké zátěže na patelární šlachu při aktivním běhání a skákání, kdy dochází k náhlým stahům čtyřhlavého svalu.
 • Bolest je pociťována po sportu a cvičení a jak problém postupuje, i během aktivity.
 • Zotavení je dlouhodobou záležitostí s lepšími a horšími obdobími, protože se zapojuje spousta etiologických faktorů, z nichž některé je obtížné změnit.
 • Snížení tahových sil na spodní okraj čéšky lze dosáhnout tejpováním nebo bandáží.

Prof. Dr. F. J. G. Backx, člen lékařského výboru KNKV (Royal Netherlands Korfball Federation), sportovní lékař