Push Braces - Injuries - Shoulder Injury

Zlomenina paže (fraktura hlavice pažní kosti)

Hlavice pažní kosti je nejsvrchnější částí pažní kosti. Ačkoli toto zranění může způsobit jakýkoli druh pádu, nejběžnějšími příčinami zlomeniny hlavice pažní kosti jsou přímý pád na rameno nebo na napnutou paži. Toto zranění je běžné zejména u starších osob, bruslařů a cyklistů. 

Zlomeniny hlavice pažní kosti se mohou lišit svým rozsahem a konfigurací, od trhlin až po komplexní zlomeniny s řadou kostních úlomků.

Příznaky

Symptomy zlomeniny paže se mohou významně lišit. Některé osoby mohou být v neschopnosti, zatímco jiné mohou pokračovat v každodenním životě s malými omezeními. Bez ohledu na to, zda je zlomenina rozsahem malá či velká, postižený má bolesti, protože během pádu došlo k poškození různých tkáňových struktur, například pouzdra ramenního kloubu, tíhového váčku, šlach a vazů. Po několika dnech mohou vzniknout podlitiny, které se mohou šířit směrem dolů od ramena k paži.

Důsledkem zranění je bolest a svalová slabost, které znemožňují zvednutí paže. Tato neschopnost zvednout paži může trvat od několika dnů až po několik týdnů. Bolest rovněž omezuje schopnost otáčet paží dovnitř a ven, a proto je provádění potřebných denních činností, například oblékání, obtížné.  Bolest také ztěžuje nalezení pohodlné polohy pro spánek, narušuje spánek, a to zejména během několika prvních týdnů po zranění.

Bolest a slabost omezující pohyblivost ruky mohou vést ke ztuhlosti ramena. U některých pacientů to může vést ke ztuhnutí celého ramenního kloubu z důvodu zánětu a adheze (syndrom zmrzlého ramene). Zmrzlé rameno je nejen obtěžující komplikací, ale rovněž významně prodlužuje dobu nutnou k obnovení funkce ramena.

Zotavení

Délka období zotavení po zlomenině paže se pohybuje v rozmezí od čtyř do sedmi týdnů a do velké míry závisí na rozsahu zlomeniny. Obnovení funkce ramena a paže může trvat déle než samotný srůst kosti. Po šesti až sedmi týdnech může být rameno stále bolestivé a může být omezena jeho pohyblivost. Toto prodloužené ztuhnutí je způsobeno podrážděním pouzdra ramenního kloubu, šlach a tíhového váčku. 

Úplné zotavení, kdy je funkce ramena bezbolestná, může trvat od několika měsíců až po rok od vzniku zlomeniny. Cílem cvičení je obnovit normální funkci. U atletů se zaměřujeme na obnovení možnosti pohybů specifických pro daný sport, například házení, tenisové údery, chytání atd.
Fraktura hlavice pažní kosti
Obrázek 1: Fraktura hlavice pažní kosti

Jak pomáhá ortéza

Push med Shoulder Brace
Push med Shoulder Brace Plus